Danışma Hattı

0539 890 59 50

Ahsen Karakaş

2020 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden üstün onur derecesiyle mezun olmuştur. 2018 -2019 eğitim öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu kazanmıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj ve akademik çalışmalar yapmıştır. Asım’ın Nesli Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde gelişimsel psikoloji stajı yapmıştır. Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Akut Psikiyatri Servisi’nde vizit ve çeşitli uygulamalara katılmış stajyer olarak görev almıştır. Lisans eğitimi boyunca akademik çalışmalara önem vererek Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde “Haith’ın Beş Ahlaki Temelinin İçsel Dindarlık Seviyeleri Farklılaşan Bireyler Üzerinde İncelenmesi” adlı çalışmasını sözlü bildiri olarak sunmuştur. Dr. Gizem Cesur danışmanlığında “Kalp Atış Hızının Bilinçli Farkındalık ve Kaygı Durumlarında Zaman Algısına Etkisi” çalışmasını halen sürdürmektedir. Şu an Dual Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer olarak görev yapmaktadır.