Danışma Hattı

0539 890 59 50

Melike Kalkan


Psikolog Melike Kalkan, Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesini birincilikle tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı.

Üniversitedeki eğitimi süresince genel anne ve baba profiline yönelik algılar ve çocukların sosyal destek ihtiyaçlarına dair araştırmalar yaptı.

Stajlarını çeşitli anaokulları ve kreşlerde öğrenci gözlemleri ve test uygulamaları yaparak tamamladı. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yataklı servis, poliklinik ve bireysel terapilerde görev alan Melike Kalkan, özel danışmanlık merkezlerinde Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dil-Konuşma Bozukluğu tanısı alan çocukların seanslarına katılıp gelişimlerini takip etti. Ayrıca gönüllü olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda görev alarak ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz dersler verdi.

Üsküdar Üniversitesi’nde 450 saatlik teorik eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak Aile Danışmanı ünvanını kazandı.

Dual Psikoloji’de aktif olarak okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklarla çalışmakta olup, aile danışmanlığı hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Klinik Psikoloji alanında akademik kariyerine devam etmektedir. 

Dr. Yusuf Bilge danışmanlığında "Aile Öngörülemezliği, Ebeveyn Tutumları Ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Geç Ergenlik Dönemindeki Kişilik Bozukluklarını Yordayıcı Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı tezini yazarak, İstanbul Zaim Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisansını tamamladı ve Klinik Psikolog unvanını aldı.

Aldığı Psikoterapi Odaklı Eğitimler

 • Aile Danışmanlığı
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi
 • MMPI 
 • Çift ve Aile Terapisi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi 


Uyguladığı Psikolojik Testler

 • Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 • Aile Çiz
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Goodenough – Harris Bir insan Çiz Testi
 • Kent Testi
 • Kinder Angst – Çocuklarda Korku Düzeyi Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • R. B. Cattel 2-A Zeka Testi
 • SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)


Uyguladığı Envanterler

 • Doğum Öncesi Annelik Beklentileri Ölçeği (DÖABÖ)
 • Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) & Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği (ÇYTÖ)
 • Çocukların Evlilik Çatışmasını Algısı Ölçeği (9-12 Yaş) ve (Son Ergenlik)
 • Duygusal Güvenlik Ölçeği (11-15 Yaş) ve (Son Ergenlik)
 • Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) & Baba Katılım Ölçeği (BAKÖ)
 • Evlilik Çatışması Ölçeği (EÇÖ) & Çift Uyum Ölçeği & İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA)
 • Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği (EKRÖ)
 • Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE & YİYE II)
 • Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği (KGBÖ)
 • SCL 90-R & Kişilik Değerlendirme Ölçeği (KİDÖ)


SON ZAMANLARDA ÜLKEMİZDE SIKÇA YAŞANAN SAHTE PSİKOLOG VAKALARINDAN DOLAYI, UZMANINIZIN EĞİTİM BİLGİLERİNİ GÖRMENİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ.

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

AİLE DANIŞMANLIĞI