Danışma Hattı

0539 890 59 50

Aldatma/Aldatılma

Aldatma Nedir?

Aldatmanın tanımı bireyden bireye değişmekle birlikte, çoğu zaman ilk akla gelen kısmı ilişki dışı yaşanan cinsel birlikteliklerdir. Fakat elbette aldatma sadece fiziksel olarak yapılan bir eylem değildir. Ayrıca aldatmayı tek bir cinsiyete atfetmek ve meşrulaştırmak da doğru değildir. Araştırmalara göre erkeklerin daha çok aldattığı varsayımı, kadınların aldatmasının çoğu toplumda daha az görünür ve daha az kabul edilir olmasından kaynaklanmaktadır.

Kadınların ve erkeklerin aldatmayı algılayış biçimleri farklıdır diyebiliriz. Kadınlar duygusal aldatmayı (içerisinde sevgi ve duygusallık bulunduran) cinsel aldatmadan daha tehlikeli bulurken, erkekler cinsel aldatmayı daha stres verici şekilde karşılamaktadır (Miller, 2012). Buna sebep olarak ise kadının, erkeğin cinsel aldatmayı duygusal yakınlık kurmadan yapabileceğine inancı ve erkeğin, kadının cinsel aldatmayı duygusal yakınlığın sonucunda yaptığını düşünmesi gösterilebilir (Miller, 2012). Fakat şu kesin ki, aldatmanın iki türü de kadın ya da erkek, her birey tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur.

Gelişen teknolojiyle insanların sosyal medya kullanımındaki artış ve yeni insanlarla tanışabilmek için fiziksel bir ortama ihtiyaç duyulmaması ile birlikte duygusal, romantik ve cinsel aldatmanın yanı sıra sanal seks türü de aldatma kategorisine dahil olmuş durumdadır. Sanal seks, bireylerin anonim olarak sanal ortamlarda (sohbet odaları, facebook gibi sosyal medya hesapları, porno siteleri vb.) hiç tanışmadıkları kişiler ile partnerlerini aldatmaları olarak tanımlanabilir (Miller, 2012). Bu sanal seks, çoğunlukla sexting adı verilen mesajlaşma ve seks kelimelerinin birleşimi olan henüz Türkçeleşmemiş kavram ile yapılmaktadır. Sexting kişilerin cep telefonları aracılığıyla birbirlerine müstehcen mesajlar veya fotoğraflar göndermesidir diyebiliriz.

Neden Aldatırız?

Genellikle aldatmanın evliliklerde daha sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Virginia Satir’e göre, aldatma bir belirtidir, problemin kendisi değildir. Bu sebeple aldatmanın altında yatan sebepleri anlamak, kişilerin kendi psikolojik sağlıkları ve ilişkilerinin geleceği için gereklidir.

Campbell (2014) aldatılmanın sebeplerini aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

Kişisel Sebepler: Bireyin aldatmaya yatkınlığı kişilik özellikleriyle incelenebilir. Buna örnek olarak cinsiyetten bahsedebiliriz. Erkeklerin aldatmaya daha yatkın olmasının nedeni olarak kadınlardan farklı olarak testosteron yani erkeklik hormonu fazlalığıdır. Bu hormon erkeklerin sekse olan isteklerinin artmasını sağlar. Ek olarak düşük vicdanlı ve anlaşılması zor kişiliklere sahip bireylerin aldatma eğilimleri daha yüksektir diyebiliriz.

İlişkisel Sebepler: Bireyin partneriyle olan benzerliği, ortak ilgi alanlarının fazlalığı yani ilişkideki uyum bireylerin ilişkiden aldığı tatmini arttırdığı için aldatma isteğini azaltır. Bunlara ek olarak ilişkideki tatminsizlik, ihmal edilmişlik duygusal aldatmayı doğururken; cinsel çekim, cinsel çeşitlilik ihtiyacı ve daha sık seks yapma isteği cinsel aldatmayı yaratabilir. (Rodrigues ve ark., 2017).

Mekânsal Sebepler: Yukarıda verilen sebepler dışında aldatma mekânsal sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Birey partneriyle ilişkisi çok iyi giderken ya da hiçbir kişisel sebebi olmazken de aldatma davranışında bulunabilir. Bunun mekânsal etkilerine örnek olarak, kişinin içinde bulunduğu ortamda etkileşimde olduğu karşıt cinsindeki birey fazlalığı verilebilir.

Aldatma Bireyi Nasıl Etkiler?

İçerisinde aldatma ya da aldatılma yaşanan ilişkilerde güven ve bağlılık derinden sarsılır. Aldatılan kişide şaşkınlık, öfke, intikam, merak, yas, güvensizlik, suçlama, çökkünlük gibi duygular ortaya çıkabilir. Hatta bu bireyler yaşadıkları yoğun stres nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın olabilir. Ayrıca aldatılan kişilerde, bedende aşırı uyarılma hali, uyku ve iştah düzeninde bozulma, depresif tutumlarda artış, kendini yetersiz görme ve başarısız bulma gibi etkiler gözlemlenebilir (Yanık, 2016).

Aldatmanın sonucu ayrılıkla sonuçlansın ya da sonuçlanmasın bu durum, üzerine çalışılması gerekilen bir konudur. Kişilerin bu sorunla baş edebilmesi ve hayatlarına daha sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bireysel ya da çift terapisi alması gerekebilir.

Kaynakça

Campbell, K. (2014). Why People Cheat. Psychology Today. Erişim Adresi: https://www.psychologytoday.com/us/blog/more-chemistry/201403/why-people-cheat

Lopes, D., Pereira, M. ve Rodrigues, D.  (2017). Sociosexuality, Commitment, Sexual Infidelity, and Perceptions of Infidelity: Data From the Second Love Web Site. Journal of Sex Research, 54(2): 241-253. Doi: 10.1080/00224499.2016. 1145182

Miller, R. S. (2012) . Intimate Relationship-6th Edition. McGraw-Hill Publishing Company, New York.

Yanık, M. (2016, 28 Kasım). Eş Aldatmasının Psikolojik Sonuçları. Erişim Adresi: https://www.star.com.tr/yazar/es-aldatmasinin-psikolojik-sonuclari-yazi-1162393/

 


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu