Danışma Hattı

0539 890 59 50

Boşanma

Evlilik insan yaşamındaki en önemli kişiler arası ilişkilerden biri olarak kabul edilir ve bazı insanlar için önemli bir doyum ve mutluluk kaynağıyken, bazıları için pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Mutsuz bir evliliği sürdürmenin genel mutluluk, yaşam doyumu, benlik saygısı ve genel sağlıkla olumsuz yönde ilişkili olduğu bulunmuştur (Şen, 2013).

Cutler ve Radford, aralarında iyi bir ilişki bulunan, çocuklarının geleceğini, güvenliğini düşünen ve geleceğe iyimser bakan, açık iletişim kuran evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiğini belirtmektedir. Robinson ve Blanton, evlilikleri en az otuz yıldır devam eden ilişkileri belirleyen en önemli öğelerin yakınlık ve iletişim becerileri olduğunu belirtmektedir. Evlilikte mutluluk, çiftlerin ilişki kurma becerileri ile de yakından ilişkilidir (Şen, 2013). Osmond tarafından yapılan araştırmada mutlu evlilikleri olan çiftlerin karar vermede birlikte davrandıkları, kararlarda uzlaşmaya vardıkları, eşlerden birinin kararlardaki baskınlığı ve eşler arasındaki güç dengesinin çok büyük farklılıklar göstermesi durumlarında evlilik doyumunun azaldığı ve boşanma oranının yüksek olduğu bulunmuştur (Şen, 2013).

Boşanma, eşlerin ilişkilerini karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık, güven ve yaşam boyu mutluluk beklentileri üstüne kurmaları ancak bu beklentilerinin çeşitli nedenlerle karşılanamaması sonucunda evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması ile ortaya çıkmıştır. Evlilik birliğiyle bir araya gelmiş insanların boşanma kararı almalarında pek çok neden söz konusu olabilir. Zamanla değişen çağdaş yaşam, rekabetçi ortam, maddi kaygılar gibi nedenler aileleri bağımsız yaşamaya itebilir (Aktaş, 2011).

Boşanmanın Etkileri

Evliliğin saygın bir kurum olarak varlığını sürdürdüğü toplumlarda olumsuz nitelenen boşanma, insan hayatında önemli bir stres kaynağıdır. Araştırmalar, boşanma sürecini yaşamakta olan yetişkinlerde uyku ve beslenme bozukluklarının baş gösterdiğini, iş veriminin azaldığını, kendini yetersiz bulma, yalnızlık hissi ve kaygı gibi olumsuz ruh hallerinin çoğaldığını ortaya koymuştur. Boşanmada yaşanan krizin yoğunluğu, bireyin boşanmaya yüklediği anlama ve bireyin krizle baş etme kaynaklarına (maddi-manevi) göre değişecektir. Nihayet bu süreç, boşanma sonrası eşlerin bağımsız yeni bir yaşam ve uyumlu bir kimlik edinmesiyle son bulacaktır (Şen, 2013).

Boşanma sonrasında, kadınların ve erkeklerin yaşamlarında ruhsal sorunlar, yalnızlık duygusu, aile ve/veya çevre baskısı, ekonomik sıkıntı, konut sıkıntısı, çocukların velayeti kendisine verilmemişse çocuklarına özlem duyma, ev ve kendisine yönelik işleri yapmakla ilgili sıkıntılar olabilmektedir. Günümüzde boşanma oranları hızla artmakta ve boşanmış bireyler, çocukları ve yakın çevreleri bu süreçten genellikle olumsuz yönde etkilenir (Aktaş, 2011).

Boşanmanın Çocuk Üzerine Etkileri

Boşanma öncesi, boşanma süreci ve sonrasında sürecin olumsuz yaşanma derecesine göre çocukların bazılarında psikolojik sorunlardan bir veya birkaçı birlikte görülebilir ve uzmanlardan yardım alınmadığı takdirde ilerleyen çocukluk veya ergenlik, gençlik ve yetişkinlik zamanlarında kalıcı psikolojik sorunlar olabilir. Bu ifadeyi destekleyen bazı araştırmalara göre çocukluk yıllarında boşanmanın meydana getirdiği sonuçlar çocuğu yetişkinlikte de etkileyebilir. Yetişkinlikteki kişilik bozukluğu nevroz, suçluluk ve intihar girişimleri ile dağılmış bir aileden gelmiş olmak arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Boşanma psikolojik, sosyal ve hukuki sonuçları olan bir süreçtir. Bu süreç her bireyde farklı bir seyir izlemekte ve özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir (Şen, 2013).

Boşanmada Psikolojik Destek

Günümüzde anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailelerde çıkan sorunlarda, akrabaların ya da aile büyüklerinin pek yardımı görülmemektedir. Kendi sorunlarını kendileri çözmek durumunda kalan eşlerin psikolojik yardım almaları seçeneği maalesef göz ardı edilmektedir (Aktaş, 2011).

Bu süreçte psikolojik destek almanın üç ana amacı vardır. Bunlar: 

  • Ailelerin psikolojik uyumlarını sağlamak, 
  • Etkili ebeveynliği geliştirmek,
  • Aile ilişkilerini güçlendirmek. 


Boşanmış ebeveynler için dört temel eğitim konusu saptanmıştır: 

  • Boşanma sürecinde yaşanan yas ve kayıp duygusuna uyum eğitimi, 
  • Boşanmadaki değişimle baş etme, 
  • Etkili ebeveynliğin öğrenilmesi  
  • Destek kaynakları kullanabilme becerisi kazandırmaktır (Şen, 2013).


Boşanmada psikolojik destek çocukların ve ebeveynlerin boşanma sürecinden en az zararla çıkmasının sağlanmasıdır (Şen, 2013). Bu yüzden de boşanacak çiftler ve çocuklarının danışmanlık alarak yeni yaşantılarına daha hızlı bir şekilde adapte olmaları faydalı olacaktır.






Kaynakça

Aktaş, Ö. (2011). Boşanma nedenleri ve boşanma sonrasında karşılaşılan güçlükler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Cutler, H. A. ve Radford, A. (1999). Adult children of alcoholics: Adjustmentto a college environment.:Counseling and therapy for couples and families. The Family Journal, 7, 148-153.

Osmond, M. W. (1977). Marital organization in low-in come families: A cross-race comparision. International Sociology of TheFamily, 7, 143-156.

Robinson, L. C. ve Blanton, P. W. (1993). Marital strengths in enduring marriages. Family Relations, 42(1), 38-45.

Şen, B. (2013). Boşanma süreci ve arabuluculuğu. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu