Danışma Hattı

0539 890 59 50

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlığı

Tarih boyunca insanoğlu zamanla belirlenen sosyal normlar çerçevesinde bir aile oluşturmaya ihtiyaç duymuştur. Aile zamanla toplumun en önemli ve en temel kurumu haline gelmiştir. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı ailelerden oluşmuş bir toplumdur. Evlilik insan hayatındaki önemli yaşantılardan sadece birisi olmasına karşın, kişinin yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkilidir (Şen, 2013).

İnsan gelişimi, yaşam boyunca nasıl bir sıra izlerse, evlilik süreci de bir sırayla ilerler. Bunlardan ilki bireyin evliliğe karar vermesi yani evli bir birey olmaya karar vermesidir. Bundan sonraki önemli aşamalardan biri eş seçimidir (Şen, 2013).

Yasada evlenmeye hazırlık olarak kabul edilen nişanlanma döneminde, tarafların birbirlerine karşı iyi davranmaları, kusurlu bir davranış içine girmemeleri, çok dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri istenmektedir. Evliliğin sağlam temellere oturtulması ve sonradan büyük sorunların çıkmaması için, çiftlerin evlilik öncesi birbirlerine karşı samimi ve dürüst olmaları, evlilik öncesinde, ilerde evliliği etkileyebileceği düşünülen durumların birbirlerine açıklanması beklenmektedir. Arkadaşlık ve nişanlılık döneminde, çiftler, doğuştan gelen kusurlar, genel sağlık durumu, önceki evlilikler, tutukluluk gibi yasal durumlar, sorumlu olduğu borçlar ve yükümlülükler, ailesine ve yakınlarına yapmak zorunda olduğu ekonomik, sağlık ve bakım yönlerinden olan yardımlar ve bunun gibi özel konuları birbirlerine söylemeleri etik bir sorumluluk olarak değerlendirilir. Nişanlı gençler, geleceklerini düşünmeli, planlar yapmalı, kararlar almalı, evlilik yaşamlarına ve geleceğe yönelik önemli konularda fikir birliğine varabilmelidir. Evlilik öncesinde, geleceğe yönelik önemli konular arasında, evlendikten sonra, eşlerin iş ve çalışma durumları, kadının çalışıp çalışmayacağı, ailelerle birlikte veya bağımsız olarak nerede oturulacağı, evin gelirinin nasıl yönetileceği, ne zaman çocuk sahibi olunacağı, eşlerle birlikte oturacak yakın akrabalar, eşlerin birbirine bazı konularda ne ölçüde karışabileceği gibi konular bulunmaktadır. Bu konuların açıkça konuşulup, tartışılıp anlaşmaya varılmaması, evlendikten sonra büyük sorunlar yaratabilir (Şen, 2013).

Evlenmeden önce, nişanlı birçok çift, partnerleri ile ilgili gerçekçi olmayan beklentilere sahiptirler. Bu temelsiz iyimserlik çoğu zaman nişanlı çiftlerin birbirlerini eleştirel olarak incelemelerini ve değerlendirmelerini önler. Müstakbel eşlerin ilişkilerini değerlendirmelerine ve bilgi almalarına yardımcı olmak için tarafsız bir tutuma ihtiyaçları olmaktadır (Bagarozzi, 1981). Giderek daha fazla insan, işler bozulmadan önce üçüncü bir tarafın yardımını istemektedir. Bu noktada evlilik öncesi danışmanlığı, çiftlere fayda sağlamaktadır. Tarafsız akıl yürütme ve çok çeşitli deneyim zenginliğini kullanan danışmanlar, ilişkileri geliştirmek için tasarlanmış çeşitli öneriler sunarlar. Tavsiye tarafsız ve her iki bakış açısını da dikkate aldığından, çiftler için çok değerli olabilir (Eldemire, 2019). Böylelikle, daha mutlu ve başarılı bir evlilik kurabilecekleri bir yol olan evlilik öncesi danışmanlık, gün geçtikçe çoğalmakta ve talep edilmektedir. Evlilik öncesi danışmanlığın temel amaçları şunlardır:

  • Evliliği düşünen çiftlere evlilik yaşamı hakkında eğitim ve bilgi sağlamak.
  • Olası eşlerin, o sırada yaşadıkları kişilerarası zorlukları ne olursa olsun çözmelerine yardımcı olmak (Bagarozzi, 1981).


Evlilik öncesi danışmanlık, evlilik danışmanlığından faydalanabilecek yüksek riskli çiftlerin belirlenmesine de katkı sağlamaktadır. Bu öngörü yeteneğinin çiftlere kazandırılması sayesinde, boşanmaların minimuma indirilebileceği düşünülmektedir. Başarılı olan evlilikler için gerekli olan iletişim becerileri proaktif (önceden tedbir alınan) bir eğitim ve danışmanlık programı ile öğrenilebilir ve güçlendirilebilir. Bu bağlamda evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri terapötik müdahale olmaktan daha çok eğitimsel ve önleyici yönleri ağır basmaktadır. Evlilik öncesi eğitimler önleyici, önlem alıcı çalışmalardır. Markman, Stanley ve Storaasli, önleyici bakış açısı başlangıçta eğitime mutlu çiftler ile (ileride mutsuz olma riski olanlar dâhil) başlamayı hedef edinmiş ve onların becerilerini geliştirerek mutluluklarını devam ettirmelerini amaçlamaktadır diyerek önleyici bakış açısı ile çalışılmasını teşvik etmişlerdir. Carroll ve Doherty, evlilik öncesi eğitimlerin toplumda evlilik streslerinin ve mutsuz ailelerin çoğalmasına karşı bir tedbir mekanizması olarak gün geçtikçe önem kazandığını belirtmişlerdir (Şen, 2013).


Kaynakça

Carroll, J. S. ve Doherty, W. J. (2003). Evaluating the effectiveness of premarital prevention programs: A meta-analytic review of out come research. FamilyRelations, 54, 105–118.

Dennis, A., Bagarozzi ve Rauen, P. (1981).Premarital counseling: Appraisalandstatus. TheAmericanJournal of FamilyTherapy,9(3), 13-30.

Eldemire, A. (2019). 5 ways marriage counseling can save a troubled marriage.   Psychology Today. Erişim adresi: https://www.psychologytoday.com/us/blog/couples-thrive/201905/5-ways-marriage-counseling-can-save-troubled-marriage

Markman, H. J., Stanley, S. M. ve Storaasli, R. D. (1988). Prevention of marital distress.  Journal of Consulting and Clinical Psycology, 56,210-217.

Şen, B. (2013). Boşanma süreci ve arabuluculuğu. (Doktora tezi).Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu