Danışma Hattı

0539 890 59 50

Cinsel İsteksizlik

Cinsel İstek Nedir?

Cinsel istek, kişiyi cinselliğe yakınlaştıran fizyolojik ve motivasyonel etkenlerin toplamıdır (Levine, 2003). Cinsel arzunun yoğunluğu; isteksizlik, ilgisizlik, ilgi, fizyolojik ihtiyaç ve tutku yelpazesine göre artar/azalır. Cinsel işlevin istek, uyarılma, doyuma ulaşma ve gevşeme şeklinde birbirini takip eden aşamaları vardır (Doğan, 2011). İstek evresinde kişi cinsellikle ilgi hayal kurar ve kişide cinsel arzu tetiklenir. İstek evresinden sonraki süreçte kişi fiziksel olarak uyarılır. Erkekte peniste büyüme, kadında vajinada ıslanma ile anlaşılır. Kişi cinsel istek aşamasında problem yaşarsa, uyarılma evresi hiç yaşanmaz.

Cinsel İsteksizlik Nedir?

Cinsel istek bozuklukluları DSM’e göre, azalmış cinsel istek bozukluğu ve cinsel tiksinti bozukluğu olarak ikiye ayrılır (Özdemir, 2009). Bu iki bozukluk da cinsel ilişkinin başlamaması ve partnerin cinsel isteklerine yanıt verilmemesiyle sonuçlanır. Azalmış cinsel istek bozukluğu, kadınlarda erkeklere oranla daha sık gözlenir. Fakat kadınlar erkeklere göre daha nadir olarak bu problemlerini açıkça ifade ederler.

Cinsel İsteksizlik Problemi Neden Yaşanır?

Dört ana değişken olan yaş, cinsiyet, sosyal statü ve sağlık cinsel isteği etkiler (Levine, 2003). Ayrıca kaygı ve depresyon cinsel isteksizliği yordar (Balcı ve ark. 2012). Aynı zamanda sosyokültürel etkenlerden; ailenin kız çocuğuna Geleneksel Türk Kadını dayatması (İncesu, 2004), islami kültüre göre yaşayan bazı ailelerin cinselliği günah olarak tanımlaması (Hariri ve ark., 2009) ve ebeveynlerin cinselliğe pis, çirkin olarak bakması cinsel isteksizliğin sebepleri arasında sayılabilir (Dilsiz ve Dilsiz, 1991). Araştırmalar yorumlandığında fizyolojik açıdan kadınlarda vajina kuruluğu ve erkeklerde sertleşme bozukluğu da cinsel isteksizliğin hem sebebi, hem sonucu olabilir (Balcı ve ark., 2012).

Partnerler arasındaki problemler (zayıf iletişim, istismar), çocukluk döneminden kalan travmatik etkiler, sağlık sorunları (şeker, tiroid bozukluğu), farmakoterapi yan etkileri (antidepresan, kemoterapi), stresli yaşantılar, alkol kullanımı da cinsel isteksizliğe sebep olan etkenlerdendir.

Cinsel İsteksizliğin Belirtileri

Cinsel isteksizlik, cinsel aktivitelere karşı azalan veya olmayan; ilgi, fantezi, girişim, zevk, uyarılma veya cinsel ilişki sırasında duyumun azalması ile anlaşılır. Bu belirtilerin en az altı ay sürmesi beklenir. Bu problem, yaşam boyu süregelen veya normal cinsel yaşamda sonradan ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanabilir.

Cinsel İsteksizlik Süreci

Cinsel isteksizlik bozukluğu belirtilerinin saptanması için kişinin uzmanlarca ayrıntılı değerlendirilmesi gereklidir (Mert ve Özen, 2011). Cinsel istek bozukluğunu direkt belirtemeyen kişilerin de ruhsal durumu, sosyal öyküsü ve hali hazırda içinde bulunduğu aile yaşantısı uzman psikologlar için önemli bilgi kaynağıdır. Cinsel istek, değişken bir kavram olup uzmanlar tarafından basitleştirilerek ele alınır (Levine, 2003).

Cinsel isteksizlik bozukluğunu önlemek için gençler danışmanlık hizmetleri aracılığıyla bilgi almalıdır. Ülkemizde görülen %14,4’lük yaygınlığa bakılırsa halk sağlığı için bu hizmetlerden faydalanılması gerektiği kanısına varılabilir (Balcı ve ark., 2012).

Cinsel isteksizlik için farmakoterapi veya psikoterapi uygun görülmüştür. Terapi bireysel veya çift terapisi olarak uygulanabilir. Bu sorunun kaynağına inildiğinde uzman psikolog buna uygun bir yol izler.


Kaynakça

Balcı, M., Aslan, Y., Aydın, A. Ö., Kayalı, M., Tuncel, A. ve Atan, A. (2012). Türk Erkeklerinde Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Taraması: Anket Çalışması. Ortadoğu Tıp Dergisi, 108-113.

Doğan, S. (2011). Cinsel İşlev Bozuklukları, Depresyon ve Antidepresanlar. Journal of mood disorders, 81.

Levine, S. B. (2003). The Nature of Sexual Desire: A Clinician's Perspective. Archives of sexual behavior, 279-285.

Mert, D. G. ve Özen, N. E. (2011). Genel Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve Sosyokültürel Parametrelerin Değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 85-93.

Psychology Today. (2018, Haziran). https://www.psychologytoday.com/intl/conditions/sexual-desire-disorder adresinden alınmıştır.


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu