Danışma Hattı

0539 890 59 50

Çocuklarda Cinsel Bilgilendirme

Cinsellik, bir canlının cinsel kimliğe sahip olması, üreme süreci ve erotik zevk duyma özelliklerini içeren bir bütündür. Bazı yönleri doğum öncesi dönemde bile var olan cinsellik ile ilgili bilgilenme, tutum ve davranışları bu bilgiler ışığında oluşturma her bireyin temel haklarından biridir. Çağlar boyunca, çocukların henüz üreme yetenekleri olmadığından olsa gerek, cinsel konularda eğitilmeleri ihmal edilmiştir. Ancak yaşamı merak eden çocuk uygun kaynak bulmasa da kendini eğitmek durumunda kalmış, yanlış bilgi edinmiş, ilerideki yaşantısını ve sağlığını olumsuz olarak etkilemiştir (Bulut, 1997).

Cinsel Eğitim Nedir?

Cinsel eğitim yaşam boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Öğrenme aile içinde başlar. Öğretmen, akran grupları, danışmanlar, hekimler ve bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri ve medya aracılığı ile devam eder. Aile ve toplumun cinsel eğitim konusunda, cinsel içerikli sorulara cevap vermeme ya da yanlış yanıt verme şeklindeki katı ve sert tutumu, günümüzde televizyon sayesinde bir başka uç noktadaki tutumla tam bir çelişki yaratmaktadır. Cinsel eğitim bireyin yaşına ve gelişim dönemlerine uygun olarak yapılmalıdır (Sungur, 1998).

Çocuklarda Cinsel Eğitim

Çocuklara cinsel eğitimin verilmesi son derece önemlidir. Yalan yanlış bilgileri değişik kaynaklardan öğrenen çocukların ileriki yaşantılarında büyük cinsel problemlerle karşılaşmaları muhtemeldir. Zamanında ve ihtiyaç doğrultusunda bilgilendirilen çocukların cinsel gelişimleri doğal bir seyir izleyecektir. Cinsel eğitimin içeriği, doğal olarak gelişimsel bir sıra izlemeli ve farklı yaş gruplarına uygun bir biçimde belirlenmelidir (Sungur, 1998).

Genellikle üç yaşında çocuklar, soru ve davranışlarıyla cinsel konulara ilgilerini belli ederler. Üç yaşına doğru, çocuklar kız erkek ayrılığını sezip incelemeye koyulurlar. Bu durumda annenin yapacağı en yanlış şey çocuğu ayıplayıp susturmaktır. Bunun yerine penisin eksikliği ile ilgili soruları "kızım sen kız olarak doğdun ve kız olarak hiç eksiğin yok” gibi cevaplarla karşılamalıdır.

Üç yaşından sonra, çocuklar, bebeklerin nereden geldiklerini sormaya başlarlar. Onlara bebeğin annenin karnında özel bir torbada ya da yuvada büyüdüğünü söylemek gerekir. Bebeğin büyüdüğü yeri öğrendikten sonra, çocuğun soracağı diğer soru, nereden ve nasıl çıktığıdır. Ona gerçeği sade bir dille, açıkça söylemenin bir sakıncası yoktur. Bebek iyice büyüyünce, doktor ya da ebe yardımıyla, annenin bacakları arasındaki bir açıklıktan doğar denebilir. Annenin korkusu, çocuk sorularına yanıt aldıkça, cevaplamaktan sıkılacağı zor sorular soracağı yönündedir. Oysa çocuk 3-4 yaşlarında cinsel ilişkiler konusundan uzaktır. Sorularını tek tek ve aralıklı sorar. Aldığı yanıt onun için 3 yaşında başka, 5 yaşında başka anlam taşır. Ayrıca çocuk hazır olmadığı soruyu pek sormaz, açıklama yapılsa da onun için bir anlamı olmaz.

Çocuk bir süre sonra, bebeğin anne karnına nasıl girdiğini soracaktır. Bu soru, annenin karnında bulunan bebek tohumlarının özel bir yuvada büyümesiyle olur diye yanıtlanabilir.

Anneleri en çok ürküten genellikle babanın rolüyle ilgili olandır. Genellikle bu tür soru 5 yaşından sonra sorulur. Anne ve babalar yapılan açıklamaların, çocuğun merakını arttıracağı korkusunu taşırlar. Ayrıca öğrendiklerini uygulamaya kalkışacağından çekinirler. Asıl, yanıtlanmayan sorular çocuğu daha meraklı ve araştırıcı olmayı iter. Bebek tohumunun biri annede vardır, birini de baba verir demek meraklarını gidermeye yetecektir (Bulut, 1998).

Cinsel Eğitimin Yararları

Cinsel eğitimin bireysel ve toplumsal pek çok yararı olduğu göz ardı edilmemelidir. Bunlardan bazıları:

 • Cinsel eğitim sayesinde çocuk kendi bedenine ve karşı cinsin bedenine saygı duymayı öğrenir. Bu durum çocuğun ileriki yaşantısında kendi cinsiyetinde olanlar ile ve karşı cinsten kişilerle sağlıklı, düzeyli ilişkiler kurmasına neden olur.
 • Çocuğun kendi bedenini ve özelliklerini tanıması, kendine güvenini arttıran bir özelliktir.
 • Cinsel gelişim ile ilgili bilgileri erken yaştan itibaren alan ve bu anlamda sağlam temeller oluşturan kişi, bedenine karşı sorumluluklarını bilir.
 • Cinsel eğitimi aşama aşama ve yaşına uygun olarak alan çocuk/kişi, sonraki yaşamında karşı cinsle kurduğu ilişkilerde dengeli olur.
 • Çocuğa verilen doğru bilgiler sayesinde çocuklar kendilerine güven konusunda daha başarılıdırlar. Bu duygu sayesinde girişkenlikleri artar, daha kolay ilişkiler kurabilirler ve daha başarılı olabilirler.
 • Ergenlik döneminde bedensel değişiklikler konusunda bilgilendirilen çocuklar farklılaşmalarını daha çabuk kabullenirler, anormallik endişeleri ve yetersizlik korkuları azalır.
 • Doğru bilgilerle donanmış kişi, cinsellik hakkında duyduğu yanlış bilgileri kolaylıkla reddeder.
 • Bilgili kişiler arkadaşlarının uygunsuz teklif ve baskılarına direnmekte daha başarılıdırlar. Ayrıca çocuklar cinsel istismara karşı koyabilme konusunda da bilgilendirildiklerinde birçok istismar olayı önlenecektir (Çalışandemir ve diğerleri, 2008).

 

Cinsel Eğitimde Danışmanlık

Aynı zamanda aşağıdaki durumlardan birini veya birkaçını sürekli olarak çocuğunuzda gözlemliyorsanız mutlaka danışmanlık hizmeti almalısınız:

 • Banyo yapanları uyarılmasına rağmen ısrarla izlemeyi sürdürmek,
 • Anne-baba hayır dedikten ve sürekli uyardıktan sonra, ısrarla ve sürekli olarak kötü söz söylemeye devam etmek,
 • Sürekli ve ısrarlı olarak, kendinden daha küçük çocukları cinsiyet ve cinsellikle ilgili oyunlar oynamaya zorlamak,
 • Arkadaşlarını doktorculuk oynamaya ve üzerindeki giysileri çıkarmaya zorlamak,
 • Yabancı ya da yakın yetişkinler tarafından sarılıp, öpülmekten, dokunulmaktan, iletişime geçmekten korkmak,
 • Oyunlarda kadın ya da erkek rollerini üzgün, kızgın ya da saldırgan bir tarzda oynamak,
 • Kendi cinsinden ya da karşı cinsten nefret etmek,
 • Mastürbasyon yapma sıklığının artması.


Kaynakça

Bulut, A. (1998). Çocuklukta cinsel eğitim. Türk Aile Hekimliği, 53-57.

Çalışandemir, F., Bencik, S. ve Artan, İ. (2008). Çocukların cinsel eğitimi: Geçmişten günümüze bakış. Eğitim ve Bilim, 150.

Güler, S. ve Yöndem, Z. D. (2007). Ergenlik ve cinsel sağlık eğitimi ile ilgili grup rehberliğinin 6. sınıf öğrencilerinin bilgi ve tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, (1), 2-10.

Sungur, M. Z. (1998). Cinsel eğitim. Klinik Psikiyatri, 103-108.