Danışma Hattı

0539 890 59 50

AGTE Eğitimi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Nedir?

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla ebeveyne/bakım veren kişinin bilgisine başvurularak yapılan, bir değerlendirme aracıdır. Çocukların gelişim düzeylerini sağlıklı ve objektif bir şekilde değerlendirmek için geliştirilmiş bir envanterdir. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların 3 aylık oldukları dönemden başlayarak, 48 ve 72 ay aralıklarına kadar aylık dönemleri baz alınarak uygulanır.

Nasıl uygulanır?

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Uygulanacak yaş grubu

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Toplam 154 maddesi bulunan testin süre sınırlandırılması yoktur. Sorular Evet-Hayır- Bilemiyorum şeklinde puanlanarak yapılır. Envanter gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebeklerin ve çocukların erken dönemde tanınması ve kendileri için gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlamaktadır.

Eğitim Yeri: Bakırköy, İstanbul
Kayıt ve bilgi için iletişim bilgileri:
0539 890 59 50 (Whatsapp&Telefon)
dualpsikoloji@gmail.com