Whatsapp Hattı

0539 890 5950

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme Merkezi Nedir?

Bir değerlendirme merkezi, bir grup adayın aynı anda ve yerde geniş bir seçim alıştırmaları kullanılarak değerlendirildiği bir işe alım seçim sürecidir. Bu alıştırmalar, adayların başvurduğu özel iş pozisyonuna bağlıdır. Genellikle daha büyük şirketler değerlendirme merkezlerini daha geniş bir başvuru havuzundan aday seçmek için en etkili yöntemlerden biri olduğu için kullanırlar. Değerlendirme merkezlerinde yapılan testler, bir adayın işe uygun olup olmadığını ve şirket kültürüne uygunluğunu tahmin etmek için kullanılır.

Yetenek ve performansı değerlendirmek için iyi bir yöntemdir. Adayların ve çalışanların yetenekleri veya gelişim potansiyelleri hakkında bilgi edinmek için, çeşitli yetenek fark etme süreçlerini kullanan eğitimli değerlendiriciler tarafından bir grup katılımcıya uygulanır.

Dual Eğitim ve Danışmanlık, değerlendirme merkezi olarak kurumsal firmalara hizmet sağlamaktadır. İşe alım değerlendirme süresi, adayların başvurduğu belirli kuruluştaki pozisyonuna veya rolüne bağlıdır. Genellikle işe alım sürecinde ilk aşama adayların CV değerlendirmesidir. Bu değerlendirme, büyük miktarlarda adayı taramak için yapılır. Değerlendirmede en iyi performansı gösteren adaylar bir sonraki tura ve değerlendirme merkezine davet edilir. Merkezimizde, başvurulan pozisyonlara göre adaylara çeşitli testler uygulanır. Testlerin her birinin başında ayrıntılı talimatlar verilir ve adayların soruları cevaplandırılır. Sorulara ve belirsizliklere değindikten sonra test veya alıştırma başlar. Testler ve mülakat tamamlandıktan sonra adaylar geniş bir perspektifte değerlendirmeye alınır. Seçilen en uygun adaylar, müşteri firmalar ile görüştürülür ve aranan pozisyona en uygun kişinin işe alımı gerçekleştirilir.

Dual Eğitim ve Danışmanlık işe alım sürecini sürdürmenin yanında, müşteri şirkette yer alan çalışanların pozisyonlarının uygunluğunu belirleme ve bu kişilerin kariyer hedeflerini geliştirme süreçlerinde de hizmet vermektedir. Müşteri şirketteki her pozisyonun iş tanımı belirlenir ve buna uygun olarak kişilere testler uygulanır. Kişinin pozisyona uygunluğu, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri saptanır. Merkezimiz tarafından, geliştirilmesi gereken yönler kapsamında çeşitli eğitimler ve kariyer planlamaları hazırlanır. Müşteri şirketin kendini daha da ileriye götürebilmesi için, çalışanlarının her açıdan gelişimi sağlanır ve desteklenir.

Dikkate Alınan Yetenekler

  • Karar verme
  • Kişilerarası beceriler
  • Takım çalışması
  • Kritik düşünme
  • Liderlik
  • İletişim becerileri