Whatsapp Hattı

0539 890 5950

Kurumsal Terapi

Kurumsal Terapi ve Danışmanlık

Günümüzde mesleki klinik psikologlarının yerini örgütsel danışmanlar, örgütsel eğitim ve gelişim uzmanları, insan kaynakları uzmanları, yönetim danışmanları ve endüstri/örgüt psikologları almıştır.

Endüstri/örgüt psikologları iç veya dış olarak özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlamaktadırlar. Genellikle danışmanlıkları çalışan seçimi, organizasyonel gelişim, performans değerlendirme ve çalışan ve yönetim değerlendirmesi üzerine odaklanır.

Kurumsal terapi ve danışma odaklandığı mesleki klinik psikolojinin bir uzantısıdır. Klinisyen-danışman bireyler ve gruplar üzerinde uygulanabilir ve temel klinik becerilere sahip olmalıdır. Örgütsel danışman öncelikle kurumsallaşmaya odaklanırken, klinisyen-danışman sıkıntılı çalışanlara ve yöneticilere odaklanır.

Klinik-Organizasyonel Müdahale

Temel olarak, klinik-örgütsel müdahaleler, örgütsel bağlantılı problemlere kurumsal veya kurumsal bağlamda uygulanan klinik odaklı müdahalelerdir.

Bu müdahaleler, üzücü ya da potansiyel olarak rahatsız edici örgütsel sorunları veya durumları ele almak, önlemek için uygulanan terapötik ya da yarı-terapötik yöntemlerdir.

Burada yer alan yedi aşama, örgütsel danışma veya kurumsal terapi ve danışmanın tipik sürecini temsil eder:

1. Ön keşif ve sözleşme, müzakere,
2. Giriş,
3. Problemi belirleme ve formülasyon,
4. Geri bildirim, müdahalenin belirlenmesi ve planlanması,
5. Müdahalenin uygulanması,
6. Sonuçların değerlendirilmesi,
7. Danışmanlığın sona ermesi.

Kurumsal danışmanlık için kurumumuza başvurarak profesyonel danışmanlık alabilirsiniz.

Kaynakça

Apostolou, D. ve Mentzas, G. (1999). Managing corporate knowledge: a comparative analysis of experiences in consulting firms. Knowledge and process management. 6(3), 129-138.

Butler, N. (2008). What is management consultancy? Thesis submitted for the degree of doctor of psilosophy. University of Leicester.

Dean, J. (1938). The demand for professional management counsel. Journal of Business of the University of Chicago, 11(3):217-231.

Deniz, M. E. ve Erözkan, A. (2017). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem.

Dobes, L. (2007). Managing consultans: a pactical guide for busy public sector managers. Australia: ANUE.

Greiner, L. ve Robert Metzger, R. (1983). Consulting to management. Prentice Hall PTR.

Lind, J. I. ve Rhenman, E. (1989). Scandinavian Journal of Mnagement, Vol:5, Issue: 3, 167-176

Norman, R. (2000). Service management: strategy ans leadership in service business. Chichester, Ensland: Jon Wiley & Sons.

Poter, M. E. (1985). The competitive advantage: creating and sustaining superior performance. NY: Free Press

Sandberg, R. (2003). Comporate consulting for customer solutions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Stockholm School of Economics, Stockholm

Sauber, S. R. (1996). Corporate therapy and consulting. New York: Brunner/Mezel Publishers

Tordoir, P. (1965). The prefossional knowledge economy. Springer Netherland