Danışma Hattı

0539 890 59 50

MMPI Eğitimi

Eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitimden sonraki 1 yıl içerisinde uygulama ve raporlaştırma süreçleriyle ilgili online olarak 2 adet ücretsiz süpervizyon desteği sağlanmaktadır.

Eğitimde uygulayıcı sertifika verilmektedir. Sertifikalar dijital olarak ve tercihe göre basılı olarak iletilmektedir. 

Kontenjan uygunluğuna göre katılımcılar eğitimden sonraki 1 sene boyunca aynı eğitime ücretsiz olarak tekrar katılabilecektir.

Yoğunlaştırılmış bu eğitimde uygulama için katılımcıların ihtiyaç duyduğu tüm yönerge ve değerlendirme süreçleri öğretilmektedir.

MMPI Tarihçesi

Test ilk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, zaman içerisinde günün şartlarına göre geliştirilerek bugünkü halini almıştır. ABD’de Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen  ve 566 sorudan oluşan test halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Türkçe’ye çevrildikten sonra, Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Test, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartır. İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan testlerle kıyaslanamayacak kadar bilimsel ve objektiftir.

MMPI Testinin Amacı

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory- MMPI) bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir.

MMPI Nedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kapsamlı bir kişilik testidir. En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümlemesidir. Psikolojik sorunları ortaya koyması açısından çok sık kullanılır.

Kaç sorudan oluşur, süresi ne kadardır?

Uzun ve kısa versiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Uzun versiyon 566 sorudan, kısa versiyon 370 sorudan oluşmaktadır. Yaklaşık 60dk ile 90dk arasında yanıtlanabilir.

MMPI ile neler ölçülür? Hangi alanlarda kullanılır?

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu bulguları bulmakta kullanılır:

  • Depresyon
  • Hipokondriazis (Hastalık hastalığı)
  • Histeri (Konversiyon)
  • Psikotik sapma
  • Kadınlık-erkeklik
  • Paranoya (Şüphecilik)
  • Psikasteni (Saplantı-Takıntı)
  • Şizofreni
  • Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
  • Sosyal içe dönüklük (çekingenlik).

İş yerlerinde yeni personel alımında ya da var olan çalışanın işe uygunluğunu saptamak amacı ile uygulanmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu

16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı

Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.

Kimler uygulayabilir?

Bu test eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanır.

Eğitim Yeri: Online Konferans
Kayıt ve bilgi için iletişim bilgileri:
0539 890 59 50 (Whatsapp&Telefon)
dualpsikoloji@gmail.com