Whatsapp Hattı

0539 890 5950

Dental Fobi (Dişçi Fobisi)

Dental Fobi

 Diş fobisi müdahaleden kaçınmaya yol açar ve bu da ağız sağlığının bozulmasına yol açar. Diş korkusu olan çocuklar, ihmal edilen diş problemlerinde ağrı veya şişlik gibi diş hekimlerine başvurmaktan kaçınırlar ve bu da diş hekimlerinin çalışmalarını etkiler. Diş korkusunun etiyolojisi, konunun korkuya eğilimi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerden tartışılmıştır (Viswanath ve ark., 2014). 

Korku, bireyin gerçek yaşamı tehdit eden olaya ya da tehlikeli duruma karşı yaşamını korumak için verdiği tepki olarak tanımlanmaktadır. Olası endişe ile ilgili olarak diş korkusu, diş kaygısı ve diş fobisi olmak üzere üç farklı terim kullanılmıştır. Diş korkusunun gerçek, hemen mevcut özel bir uyaran (örneğin; iğneler, el aletleri) tarafından uyandırıldığı düşünülürken, kaygı için tehdidin kaynağı belirsizdir, belirsizdir veya hemen mevcut olmayabilir (Bay ve Algase, 1999; Viswanath ve ark., 2014 ). 

Korku, bireyin duygusal tepkisidir. Birey algılanan tehdit veya tehlikede; kendini korumaya dayalıdır, savunmacı bir karaktere sahiptir. Ayrıca, korku ile birlikte başta taşikardi, aşırı terleme, kas gerginliği ve hatta sindirim sisteminde fizyolojik değişiklikleri de beraberinde getirmektedir (Milgrom ve ark., 1992).

Appukuttan (2016), her fobide olduğu gibi dişçi korkusunda da duygusal, fizyolojik, bilişsel ve davranışsal bazı belirtiler vardır:

Duygusal belirtiler

Korku hissi

Kaygı hissi

Endişe

Panik

Fizyolojik belirtiler

Artan kalp hızı

Nefes darlığı

Terleme

Mide bulantısı

Bilişsel düşünceler

"Bu his hoşuma gitmiyor..."

"Boğularak ölüyorum."

"Kalp krizi geçiriyorum."

"Öleceğim."

Davranışsal belirtiler

Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize olan durum (ajitasyon)

Uykusuzluk

Diş Kaygısı ve Diş Fobisi

“Diş kaygısı” ve “diş fobisi” hem kişiler hem de diş hekimleri için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu iki terim genellikle birbirinin yerine kullanılır; ancak, belirgin farklılıkları vardır. Diş kaygısı şu şekilde tanımlanır: Kişinin strese karşı spesifik tepki uyaranın bilinmediği, belirsiz bir durumdur. Diğer yandan diş fobisi açıkça fark edilebilir; sınırlandırılmış kalıcı korku ile bireyin diş ortamındaki nesneler veya durumlar ile sonuçlanan bireyin ne pahasına olursa olsun dişçiye gitmekten kaçınmasıdır  (El Hajj ve ark., 2021; Humphris ve ark., 2009).

 Dental fobi, bütün yaş gruplarında özellikle çocuk ve yetişkinler yaygın yaşanan bir durumdur. Diş fobisi aşırı korku ile ilişkilidir. Diş hekimi korkusu, birçok duygu kalıplarına bağlı olarak gelişen kaygının bileşimidir. Bu korkunun altında ağrı korkusu, dişi kaybetme korkusu ve biri tarafından cezalandırma düşüncesi vardır. Diş kaybı vücut bütünlüğüne verilen zarardır ve bu durum vücut bütünlüğü konusundaki diğer korkulardan kaynaklanabilmektedir. Diş hekimliğinde kişiler tarafından sıralanan en korkulan olaylar sondaj ve anestezi olarak belirtilmişti. Diş hekiminde istenen özellikler ise, ağrıyı anlaması ve önlemeye çalışmasıdır. Ayrıca, diş fobisi kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de sık görülmektedir (Berggren ve Meynert, 1994).

Diş kaygısı, her yaş grubundan ve her kökenden insanı etkiler. Diş korkusu genellikle çocukluk çağında başlamıştır ve baskın etken önceki travmatik diş deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Erken dönem oluşan korkuda, diş hekiminin profesyonel davranışı çok önemlidir. Yetişkin yıllarda edinilen korku için ise ağrı en ön plandaydı. Çok sayıda çalışma, çocukluk çağı diş kaygısının yaygınlığını belgelemiştir (Viswanath ve ark., 2014).

Kvale ve arkadaşları (2002), diş hekimliğinde kaygı ve korku düzeyini belirlemek için en fazla kullanılan ölçekler:

 • Diş Hekimi Kaygı Ölçeği,
 • Modifiye Diş Hekimi Kaygı Ölçeği, 
 • Diş Hekimi Korku Ölçeği,
 •  Geer Korku ölçeği, 
 • Çocukların Korku Tarama Anketi-Diş Hekimliği Ölçeği,

Dental problemi olan kişilerin diş müdahalesine karşı olan yoğun korku ve huzursuzluk duymaları randevularını sürekli iptal etmelerine neden olabilmektedir. Bir duruma veya nesneye karşı kişinin bilinmezlik içerisinde olması aslında korku, endişe veya kaygı gibi kötü hissetmemize neden olabilecek duygulara temel oluşturabilmektedir (Newton ve Sturmey, 2003). 

Doerr ve arkadaşları (1998), yaptığı çalışmalarda, dental kaygı durumunun; sıklıkla kadınlarda, 20 yaş altı çocuk ve gençlerde, eğitim seviyesi düşük, kırsalda yaşayan ve daha önce dişine herhangi müdahale uygulatmamış olan kişilerde daha fazla görüldüğünü gözlemlemiştir.

Skaret ve arkadaşları (2000), diş korkusunun kökenini üç ana kategoriye ayırmıştır:

 • Kişisel faktörler (yaş, genel korku ve kaygı, mizaç vb.)
 • Dış faktörler (diş korkusu olan ebeveynler, aile sosyal statüsü, yetiştirilme tarzı vb.)
 • Diş faktörleri (ağrı, diş hekimi personelinin davranışı)

Dişinde problem yaşayan bireylerin, diş hekimleriyle olan müdahalenin mesai saatinden sonra bile aşırı stresin devam ettiğini söylemektedirler ve bu durum, yaşları nedeniyle bireyleri birçok stresli duruma getiren Pediatrik Diş Hekimleri için daha da geçerli olmaktadır (Bay ve Algase, 1999; Viswanath ve ark., 2014 ).

Diş korkusu, belirli korkular kategorisine girer. 1985 yılında Milgrom, Seattle Sistemine göre dental korkuları gruplara ayırdı (Eli ve ark.,  1997; Viswanath ve ark., 2014).

 • Belirli ağrılı veya hoş olmayan uyaranlara karşı koşullu korku (matkaplar, iğneler, sesler, kokular vb.)
 • Müdahale sırasında somatik reaksiyonlarla ilgili endişe (alerjik reaksiyonlar, bayılma, panik atak, ölüm)
 • Diğer karmaşık sürekli kaygı veya fobik belirtileri olan kişiler,
 • Diş hekimliği personeline karşı güvensizlik.

Bu sınıflandırma diş korkusunun sadece diş müdahalesi sırasında yaşanan ağrıdan değil, aynı zamanda kişi ve diş hekimi personeli arasındaki kişisel nitelikler ve iletişim becerilerinden kaynaklanan bir durum olduğunu göstermektedir (Viswanath ve ark., 2014).

Fobi, normalde çoğu insanı rahatsız etmeyecek bir nesneye veya duruma karşı duyulan irrasyonel bir korkudur. Algılanan tehlikeden kaçınmaya yol açan belirli bir uyarana karşı kalıcı, gerçekçi olmayan ve yoğun bir korku olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin; diş hekimliğinde aşırı öğürme ve belirli bir fobinin bir sonucu olarak kusma korkusu, belirli bir nesne veya durumla ilişkili bir korkudur (Viswanath ve ark., 2014).

Diş Fobisi İle İlgili Faktörler

Viswanath ve arkadaşları (2014), diş fobisi ile ilişki faktörler bulunmaktadır.

Genel Faktörler: Kaygı, suçluluk, utanç, mahcubiyet ve öz saygı kaybını içerir. Bu aynı zamanda birinin dişlerini görmesine izin verme korkusunu veya diş hekiminin dişlerinin durumuyla ilgili tepkisinin ne olacağından korkmayı da içerebilir. Çoğu zaman, muhtemelen dişlerinin nasıl göründüğü konusunda bilinçli oldukları için birincil endişe ise utançtır.

Lokal Anesteziklere Karşı Olumsuz Reaksiyonlar: Alerjik reaksiyonlar, sistemik toksik reaksiyonları veya ilaç etkileşimleridir. Genel olarak, bir diş enjeksiyonunu takip eden yan etkiler somatik korku ve fobi belirtileridir ve mide bulantısı, terleme, solgunluk, titreme ve hatta bayılmayı içerir. Burada durumun bir alerji olmadığı ve anestezik etmende değişikliğe gerek olmadığı vurgulanmalıdır.

Genel İğne Fobisi: İğne fobisi veya 'belenofobi' bazı durumlarda kişiyi sedasyon prosedürü altında müdahale edecek kadar şiddetli olabilir. 

Kan Fobisi: Kendi kanından veya kanın görüntüsünden olabilir ve diş hekimliği ortamında, diş çıkarma prosedürleri sırasında endişeye yol açması daha olasıdır. Kan fobisi, diğer spesifik prosedür fobilerinden farklıdır, burada tipik tepki, bayılmanın eşlik ettiği kan basıncında ve kalp atış hızında bir düşüştür.

Rehman ve arkadaşları (2020), yaptıkları çalışma gösteriyor ki; cinsiyet diş gelişiminde önemli bir role sahiptir. Yaşanılan kaygı, müdahale gören kişiyi strese sürükler. Bunun sonucunda da kişinin diş müdahalesinde gecikmeler, diş müdahalesine geç kalma veya diş müdahalesinin uzaması gibi davranışlara neden olabilmektedir. 

Sonuç olarak dental fobi ve korku büyük pediatrik ve hatta bir dereceye kadar yetişkinleri etkileyen evrensel problemlerdir. Bu sorun döngüsü, diş bakımından kaçınılmasına yol açar ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Çürükler ve bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bu nedenle, kişinin  genel durumunu ve ağız sağlığının tehlikeye girmesini büyük ölçüde etkiler (Viswanath ve ark., 2014).

Dental Fobiye Dair Öneri Kitap/Film/Dizi/Belgesel İncelemeleri

Kaynakça

Appukuttan, D. P. (2016). Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: literature review. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 8(35), 35-50.  https://doi.org/10.2147/CCIDE.S63626

Bay, E. J., ve Algase, D. L. (1999). Fear and anxiety: a simultaneous concept analysis. International Journal of Nursing Knowledge, 10(3), 103. doi:10.1111/j.1744-618X.1999.tb00036.x

Berggren, U, ve Meynert, G. (1984). Dental fear and avoidance: causes, symptoms, and consequences. Journal of the American Dental Association, 109(2), 247-251. doi: 10.14219/jada.archive.1984.0328. 

Doerr, P. A., Lang, W. P., Nyquist, L. V. ve Ronis, D. L. (1998). Factors associated with dental anxiety. The Journal of The American Dental Association, 129(8), 1111-1119. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1998.0386

El Hajj, H. K., Fares, Y. ve Abou-Abbas, L. (2021). Assessment of dental anxiety and dental phobia among adults in Lebanon. BMC Oral Health, 21(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01409-2

Eli, I., Uziel, N., Baht, R. ve Kleinhauz, M. (1997). Antecedents of dental anxiety: learned responses versus personality traits. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 25(3), 233-237.  https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.1997.tb00932.x

Humphris, G. M., Dyer, T. A. ve Robinson, P. G. (2009). The modified dental anxiety scale: UK general public population norms in 2008 with further psychometrics and effects of age. BMC Oral Health, 9(1), 1-8.  doi: 10.1186/1472-6831-9-20

Kvale, G., Raadal, M., Vika, M., Johnsen, B. H., Skaret, E., Vatnelid, H. ve Øiamo, I. (2002). Treatment of dental anxiety disorders. European Journal of Oral Sciences, 110(2), 69-74. https://doi.org/10.1034/j.1600-0722.2002.11204.x

Milgrom, P., Vignehsa, H. ve Weinstein, P. (1992). Adolescent dental fear and control: prevalence and theoretical implications. Behaviour Research and Therapy, 30(4), 367-373. https://doi.org/10.1016/0005-7967(92)90048-L

Newton, J. T. ve Sturmey, P. (2003). Students perceptions of the acceptability of behaviour management techniques. European Journal of Dental Education, 7(3), 97-102. https://doi.org/10.1034/j.1600-0579.2003.00277.x

Rehman, K., Karim, A. A., Mohiuddin, S. ve Zaidi, A. B. (2020). Psychometrıc assessment of dental phobia and treatment deferral among undergraduate students of health sciences: a cross sectional study. Khyber Medical University Journal, 12(3), 216-20.  doi: 10.35845/kmuj.2020.18992

Skaret, E., Raadal, M., Kvale, G. ve Berg, E. (2000). Factors related to missed and cancelled dental appointments among adolescents in Norway. European Journal of Oral Sciences, 108(3), 175-183. doi: 10.1034/j.1600-0722.2000.108003175.x

Viswanath, D., Kumar, M. ve Prabhuji, M. L. V. (2014). Dental anxiety, fear and phobia in children. International Journal of Dental Research & Development4(1), 1-14. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/