Danışma Hattı

0539 890 59 50

Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçluğu Nedir?

Koçluk, insanların öğrenmelerini ve gelişmelerini desteklemeyi amaçlayan, bu nedenle keşfedilmemiş potansiyellerinden daha fazlasını elde etme yeteneklerini geliştiren bir konuşma etkinliğidir. Bu koçluk anlayışı, eğitim organizasyonlarının amacı ile nasıl mükemmel bir şekilde uyumlu olduğunu vurgulamaktadır. Koçluk anlayışı ile eğitim organizasyonlarının etkileşimi kendi kendini yöneten doğasını vurgulayarak, koçluğu mentorluktan ayırmaktadır. Bu sebeple koçluk öğretmekle ilgili değil, insanların doğal meraklarıyla bağlantı kurarak kendileri için öğrenebilecekleri ortamı yaratmakla ilgilidir (Van Nieuwerburgh, 2012).

Geleneksel koçluk (birebir konuşmalar) etkileşimlerine ek olarak, koçluğun okullarda olumlu ve dönüşümsel bir etki sağlaması için çeşitli yolların olduğuna inanılmaktadır (Van Nieuwerburgh ve Campbell, 2015). Geleneksel koçluk kullanımına ek olarak okul liderleri, eğitimciler ve öğrenciler koçluk becerilerini günlük etkileşimlerinde kullanabilir, bir koçluk yaklaşımı benimseyebilir veya koçluk kültürlerinin oluşturulması için çalışabilirler.

Psikologların Eğitim Koçluğunda Artıları Nelerdir?

Eğitim alanında çalışan psikologlar, öğretim ve yönetim yoluyla bireylerin akademik hayatlarına büyük katkı sağlarlar. Esas görevleri insanlara yardım etmek olan psikologlar, zorluklar yaşayan insanlar için iyileştirici bir rol oynarlar. Psikologlar kişinin güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek, gelecekte ortaya çıkabilecek mevcut zorluklara karşı önleyici bir rol oynamaktadırlar. Bir diğer faydaları ise bireylerin eğitim, sosyal, mesleki alanlarda maksimum kalkınmayı planlamasına, edinmesine ve elde etmesine yardımcı olmaktır. Onların potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlayacak deneyimler edinmeleri için eğitici ve gelişimsel bir rol oynarlar. Bu alanda bireysel olarak veya okullarda grup rehberi olarak öğrencilere yardımcı olabilirler. Başarıya ulaşmalarında bireylere yol gösterici olabilmek için birebir görüşmeyi kullanarak bireyler hakkında veri toplarlar. Vaka geçmişi, gözlem teknikleri, bireylerin zekâsını ve yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmış psikolojik testleri seçer, uygular, puanlar ve yorumlarlar. Bireye içgörü kazanmalarında yardımcı olmak için danışmanlık veya terapötik görüşmeler yaparlar. Onlara ilgi alanlarını, yeteneklerini ve ihtiyaçlarını seçme fırsatı sağlarlar (Jordaan, 1968).

Eğitim Koçluğunun Faydaları, Avantajları ve Kolaylaştırıcı Özellikleri Nelerdir?

Araştırmalar, koçluk eğitiminin öğrencilere daha iyi çalışma becerileri, artan duygusal zekâ ve gelişmiş iletişim becerileri gibi çeşitli yararlar sağlayabileceğini göstermektedir. Eğitim koçluğu özellikle skolastik performansı geliştirmeyi amaçlar. Pratik bir düzeyde koçluğun, çalışma becerilerini arttırarak ve kişisel olarak ilgili öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde onlara rehberlik ederek bireylere fayda sağlayabileceği önerilmektedir. Bilişsel bir düzeyde refah, hedef çabası, esneklik ve umuttaki artışları kolaylaştırabilir. Bunlar birleştirildiğinde akademik performansın artmasına katkıda bulunabilirler.

Les Duggan’a göre sınıfta gelişmiş öğrenme öz farkındalığı arttırır, öz yansımayı derinleştirir ve en etkili ilerlemeyi ve sonuçları sunar. Uyum sağlama ve yenilikçilik hızının çok önemli olduğu, okulun günümüzün değişen ve zorlu dünyasında gelişmesine olanak sağlayan, sınıfta ve okul genelinde geliştirilmiş yaratıcılık sağlar. Öğrencinin uygulamayı paylaşması, yeni şeyler denemesinde risk alması, hataları kabul edip öğrenmesi ve bir okul öğrenme kültürü yaratması için büyük bir açıklıktır. Orta ve uzun vadede liderlere çok daha fazla zaman sağlar, personel ve öğrenciler daha fazla sorumluluk sahibi olduklarında ve daha fazla kişisel inisiyatif aldıklarında daha başarılıdırlar. Yeteneğin ve kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlar. Eğitim koçları insanların yeteneklerini ortaya çıkarır ve onları sorunlara cevap bulmaya teşvik eder ve tüm çözümleri kendileri bulmak zorunda değildirler ya da mecbur oldukları düşüncenin stresini üstlenmeleri gerekmez.

Ceylan (2002)’a göre koçluk,

  • İş birliği yapmak,
  • Gözlemek,
  • Sormak,
  • Zorlamak/Meydan okumak,
  • Hipotez üretmek gibi kavramları içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle bu beş kelimenin taşıdığı anlamı incelemek gerekmektedir.


İş Birliği Yap: İş görenlerle ortak çıkarlar nedeni ile iş birliği içerisinde olmak gerektiğini bilmek.

Gözle: İş görenlerin sürekli gelişimini izleyerek geri bildirim vermek, duygularını anlamak, başarılarını kutlamak.

Sor: Çalışanlardan bilgi alarak, onlara sorumluluk vermek, katkılarına ortam hazırlamak ve onlardan öğrenmek.

Zorla/Meydan Oku: Problemlere çözüm bulmak, yanıtları zorlamak, tartışmak ve korkuların üstesinden gelmek.

Hipotez Üret: Araştırmalar ve çalışmalar üzerinde fikirler ortaya atmak, iddialara mantıklı cevaplar aramak.

Eğitim Koçluğunun Faydaları Üzerine Yapılan Çalışmalar

1. Eğitim koçluğunun önemini belirlemek için seviye belirleme sınavı puanları kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. Akademik koçluk uygulanan öğrencilerin uygulamadan önceki seviye belirleme sınavı puanları ile uygulamadan sonraki seviye belirleme puanları arasında anlamlı bir fark vardır. Öğrencilerin uygulama gerçekleştirilmeden önceki seviye belirleme sınavı puanlarına göre, gerçekleştirildikten sonraki seviye belirleme sınavı puanlarında bir artış olmaktadır. Başka bir ifade ile akademik koçluk sistemi öğrencilerin seviye belirleme sınavlarındaki başarısını arttırmaktadır. Aynı durum öğrencilerin, öğretim yılı içerisinde görmüş olduğu derslerdeki başarısında da söz konusudur. Akademik koçluk uygulanan öğrencilerin uygulamadan önceki yıl sonu başarı puanları ile uygulamadan sonraki yıl sonu başarı puanları arasında anlamalı bir şekilde artış olmaktadır. Başka bir ifade ile akademik koçluk uygulanan öğrencilerin yılsonu başarı puanları da artmaktadır. Sonuç olarak akademik koçluk, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilemekte, onların derslerdeki ve sınavlardaki başarısını arttırmaktadır (Karabacak, 2010).

2. Üniversite öğrencileriyle yapılan bir başka çalışma, koçluğun eğitim ortamlarındaki etkisini araştırmıştır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencisinin bir koça sahip olmanın faydalarını araştırmaktı. Karışık yöntem yaklaşımı kullanıldı. 25 katılımcıyı içeren (16-17 yaş) niceleyici veriler, koçluğun öğrenmeye karşı tutum geliştirmeye yol açtığını tespit etti. Yorumlayıcı fenomenolojik analiz, programın çeşitli faydalar sağlamak için öğrenci koçları tarafından algılandığını ortaya koydu. Belirtiler, koçluk eğitiminin öğrencilere daha iyi çalışma becerileri, artan duygusal zekâ ve gelişmiş iletişim becerileri gibi çeşitli yararlar sağlayabileceğini göstermektedir (Van Nieuwerburgh, 2013).

3. Öğrenci başarısını destekleme konusunda bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada amaç öğrenci koçluğu eğitimi almış uzman kişilerin öğrenci koçluğu algısını ortaya koyarak öğrenci koçluğunu tanıtmaya çalışmaktır. Çalışma grubunu uluslararası geçerli olan öğrenci koçluk belgesine sahip, yedi farklı şehirlerde öğrenci koçluğu yapan 12 kişi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda öğrenci koçluğunu tanımlamaya dair farklı kavramlar ortaya çıkmış olmakla beraber genel manada öğrenci koçunun bir yol arkadaşı olduğu öğrenciyi eğitim süreçlerinde desteklediği, öğrenci koçluğunda belli ilkelerin olduğu ve öğrencinin kişisel gelişimi ve başarısını artırmasında çok yönlü faydalarının olduğu ifadelerine ulaşılmıştır (Kalçık, 2017).Kaynakça

Ceylan, C. (2002). Yönetsel açıdan koçluk yaklaşımı ve bir uygulama.(Yayınlanmamış doktora tezi).Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Duggan, L. Impact of coaching in education. FocusEducation. Erişim adresi: https://www.focus-education.co.uk/blog/impact-of-coaching-in-education/

Jordaan, J. P. (1968). The counseling psychologist. American Psychological Association. Washington, DC.

Kalçık, F. (2017). Öğrenci başarısını desteklemede bir yol: Öğrenci koçluğu. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi,1(1), 53-67.

Karabacak, K. (2010). Akademik koçluk sisteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 81-94.

Van Nieuwerburgh, C. (Ed.) (2012). Coaching in education: Getting better results for students, educators and parents. London: Karnac. Erişim adresi: http://www.growthcoachingonline.com/page/coaching/what-is-coaching-in-education

Van Nieuwerburgh, C. ve Campbell, J. (2015). A global frame work for coaching in education. CoachEd, The Teaching Leaders Coaching Journal. Erişim adresi: http://bit.ly/1IfDF6w.

Van Nieuwerburgh, C. ve Tong, C. (2013). Exploring the benefits of being a student coach in educational settings: A mixed-method study. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 6(1), 5-24.


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu