Danışma Hattı

0539 890 59 50

Oyun Terapisi (Theraplay)

Oyun, Kargı’nın (2007, s. 364) tanımına göre belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilebilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.

Oyuncak; gelişim süreci boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren; beden, zihin ve sosyal gelişimine yardımcı olan tüm oyun malzemeleridir. Oyuncaklar oyunun en önemli malzemesidir. Çocuklar oyuncaklarla oynar ve dünyayı öğrenirler (Peter ve Tiffany, 1984). Çocukların yaratıcılıklarını, yeteneklerini kolaylaştırarak onların eğitimsel işlevlerini tamamlamalarına yardımcı olan oyuncak ve oyun materyalleri, gelişimin her alanını uyarmaları açısından farklı yaş ve zihin düzeyindeki tüm çocuklar için gereklidir (Tezel, 1993).

Oyun Terapisi (Theraplay) Nedir?

Oyun temelli programlardan biri olan Theraplay oyun terapisi, Dünya’da yaygın bir şekilde yürütülen, ülkemizde de son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan, yapılandırılmış bir oyun terapisi modelidir. Theraplay yani oyun terapisi, bağlanma ve etkileşim temellidir ve benlik saygısını, güveni arttırmayı amaçlar. Aynı zamanda güvenli bağlanmanın ve yaşam boyu ruh sağlığının yolunu açan, sağlıklı ve uyumlu bir ebeveyn çocuk ilişkisini oluşturmayı veya var olan etkileşimi geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır (Booth ve Jernberg, 2009). Bu yaklaşımdaki eğlenceli ve oyunlu etkileşimler, ebeveynler ve çocukların birbirlerine fiziksel ve duygusal olarak yakınlaşmalarına yardımcı olmaktadır (Franke ve Fjordbak, 2006; Booth ve Jernberg, 2009).

Oyun Terapisinin Etkililiği

Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan belirtilere bakıldığında, üç temel sonuca ulaşılmıştır. Theraplay benlik saygısını geliştiren, saldırganlığı azaltan ve ebeveyn ile çocuk bağlanmasını arttıran bir yaklaşımdır (Schaefer, 2014). Vygotsky ise çalışmalarında; oyunun çocukların öğrenme üzerindeki olumlu etkilerini göstermiş ve çocuk ve oyun arasındaki pozitif etkileşim ile öz düzenleme becerileri geliştirme, görsel sanatlar becerileri, sembolik temsil becerileri, hayal gücü ve sembolik dil arasındaki olumlu etkileşimi başarıyla ifade etmiştir. Rousseau ise, çocuğun temel ihtiyaçlarının oyun ve doğa olduğunu belirtmiştir. Oyunun güçlü faktörlerinin şifacı, geliştirici ve eğitmen olduğunu ifade etmiştir (Tuğrul, 2009, 2010, 2013).

Ülkemizde oyun terapisi alanında yapılan çalışmalardan çocukların içinde bulundukları durumları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek ve onların ne hissettiklerini öğrenebilmek için oyunun önemli olduğunu ve oyun terapisinin özellikleri gibi konularda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurgulamıştır (Öğretir, 2008).

Oyunun terapötik gücü iletişim, duygusal düzenleme, ilişki geliştirme, ahlaki yargı, stresle başa çıkma, ego yükseltme, yaşam hazırlığı ve kendini gerçekleştirme olmak üzere sekiz kategoriden oluşmaktadır. Bu değişim mekanizmaları teorik modellerin temelini oluşturur ve bu nedenle oyun terapisinin özünü oluşturur.

Oyunun güçlü noktası, çocuklarda gözlemlenen birçok problemin çözümüne odaklanmasıdır. Uzun yıllardır çalışılan oyun ve terapi kavramlarının problemleri çözmede etkili olduğu ve bu iki kavram arasında yakın bir ilişki olduğu vurgulanmaktadır.

Kimlere uygulanır? 

Oyun terapisi, yetişkinlerde veya evsizler de dahil olmak üzere farklı sosyoekonomik düzeylerde yapılabilir. Ergenler ve yetişkinler ile oyun terapisi uygulamaları popülerlik kazanmaya devam ederken, şu anda mevcut olan terapötik etkileşimlerin çoğu 3-12 yaş arası çocuklarladır.

Hangi Durumlarda Oyun Terapisinden Yararlanılabilir?

Bağlanma sorunları, kardeş kıskançlığı, boşanma süreci, yas süreci, alt ıslatma-dışkı kaçırma, konuşma ve dil bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, saldırgan davranışlar, kaygı bozuklukları, çocukluk korkuları, çekingenlik, davranışsal gerileme, özgüven ve sosyal beceri sorunları, uyku, yemek ve tuvalet sorunları, okula uyumsuzluk ve davranış problemleri gibi birçok konuda oyun terapisinden yararlanılabilir.

Oyun terapisi, çocuklardaki birçok problemin çözümünde etkili bir yöntemdir. Siz de çocuğunuzda yukarıda belirtildiği gibi problemlerin varlığını gözlemliyorsanız, kurumumuzun iletişim bilgilerinden bize ulaşarak desteğimize başvurabilirsiniz.

Kaynakça

Gençer, A. ve Aksoy, A. B. (2016). Anne çocuk etkileşiminde farklı bir yaklaşım: Theraplay Oyun Terapisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.8(3).245-248.

Kılıçoğlu, E. ve Aral, N. (2018). Game Therapy and Connection. E., Recep. Educational sciences research in the globilizing world. (ss. 52-65). St. Kliment Ohridski University Press Sofia.

Aykara, A. (2017, Nisan). Çocuk merkezli oyun terapisinin engelli çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamaları açısından önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 28(1). 169-174.

Koçkaya, S. (2016). Okul öncesi çocuklarının çekingenlik davranışları üzerine oyun terapisi uygulamalarının etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu